Disclaimer

De website http://www.vakantiesites.com bevat verwijzingen naar links die buiten dit domein vallen en zijn geen deel of delen van vakantiesites.com. Het feit dat deze links op onze site zijn opgenomen, betekent op geen enkele wijze dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die op die sites is opgenomen, noch voor het gebruik van die sites. Voor de content van de sites waarnaar verwezen wordt, zijn uitsluitend de betreffende beheerders verantwoordelijk en aansprakelijk.

Vakantiesites.com kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op http://www.vakantiesites.com voorkomende informatie. Vakantiesites.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Aan de informatie op http://www.vakantiesites.com kunnen geen rechten worden ontleend. 
Door het gebruik van de site gaat u automatisch akkoord met de genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

Vakantiesites.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren informatie. De layout en de inhoud van de website www.vakantiesites.com wordt beschermd door de Internationale Kopieerrechten Wet. Niets van de website www.vakantiesites.com mag op enige wijze worden vermenigvuldigd, gemanipuleerd, gedistribueerd en/of gepubliceerd worden. Tenzij men tot een overeenkomst is gekomen met de sitebeheerder van Vakantiesites.com. Ongeautoriseerde reproductie of verspreiding van teksten, foto's, afbeeldingen of layout, kan leiden tot civiel- of strafrechtelijk vervolging.

ing. R.A. Klunder
Vakantiesites.com
e-mail: info@vakantiesites.com
april 2012

Use of text, images, layout or format of these pages, without the written permission of the copyright holder is strictly prohibited.  Unauthorized reproduction or distribution may result in a civil and criminal penalty, and will be prosecuted to the maximum extended possible under the law. Any dispute will be handled by a court and or judge in The Netherlands.
Vakantiesites.com is not resposible for the information published on the domain www.vakantiesites.com.
All rights reserved, R.A. Klunder.

Rotterdam, april 2012

Hoofdpagina

Powered by Cobalt servers           Hosted by DenIT Internet Services

 Copyright 2001-2013 by R.A. Klunder - Vakantiesites